Personalepolitiske nøgletal

Viborg Kommune samler løbende de vigtigste nøgletal om personaleforhold for ansatte ved Viborg Kommune.

Vælg en af nedenstående kategorier og se dynamiske grafer og tabeller: 

  1. Sygefravær (link)
  2. Personaleforbrug (link)
  3. Fratrædelser (link)
  4. Fuldtids- og deltidsansættelse (link) 
  5. Kønsfordeling (link)

Introduktion til læsning af graferne og tabellerne:
Graferne er opsat til at vise data for hele Viborg Kommune. I nogle af visningerne er det muligt at se data på direktør-niveau. Stil dig på et given direktørområde, og grafen vil tilpasse sig derefter.

Man nulstiller en valgt søgning ved at klikke et sted i "det hvide felt".

Man kan se værdier - enten absolutte værdier eller procenter - ved at lade musen pege på et givet sted i graferne.

 

 

Sidst opdateret: 29.03.2017