Fonde, legater og puljer

Her finder du de fonde, legater og puljer, der administreres af Viborg Kommune

Viborg kommune administrerer følgende legater: 

Fælleslegatet af 1980 for økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune
Legatet bliver uddelt én gang årligt i december måned.

For at komme i betragtning til en eller flere legatportioner, skal du indsende en ansøgning med oplysninger om dine månedlige indtægter og udgifter samt en kopi af din seneste skatteopgørelse. Dokumentation for dine indtægter og udgifter skal vedlægges ansøgningen. Vi har ikke brug for dit fulde cpr.nr. - kun din fødselsdato på ansøgningsskemaet og dokumentationen.

Ansøgningsfristen er fastsat til 1. oktober.

Legatet Lars Worres Minde
Legatet bliver uddelt én gang årligt i december måned.
Stiftelsen yder tilskud til boligformål til personer, der er fyldt 35 år og har boet mindst fem år i Viborg Kommune på ansøgningstidspunktet. Støtten gives fortrinsvis til enlige kvinder.

For at komme i betragtning til et legat, skal du indsende en ansøgning med oplysninger om dine månedlige indtægter og udgifter samt en kopi af din seneste skatteopgørelse. Dokumentation for dine indtægter og udgifter skal vedlægges ansøgningen. Vi har ikke brug for dit fulde cpr.nr. - kun din fødselsdato på ansøgningsskemaet og dokumentationen.

Ansøgningsfrist er fastsat til 1. oktober.

Sidst opdateret: 19.08.2015