Alle nyheder

 • Nye landbrugsafgørelse

  Hovedvejen 157, 9620 Aalestrup - tillæg til miljøgodkendelse af minkfarm.

  Dalvej 7, 9632 Møldrup - Foroffentliggørelse af ansøgning om udvidet dyrehold.

  Klagefrist den 11. august 2017

 • Nye landbrugsgodkendelser

  Sødalvej 5, 8830 Tjele - afgørelse om skift i dyretype.

  Strandvejen 14, 8832 Skals - afgørelse om skift i dyretype.

  Kirkebækvej 127A, 8800 Viborg - afgørelse om produktionstilpasning.

  Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget.

  Mønstedvej 36, 7470 Karup - tillæg til miljøgodkendelse for kvægproduktionen.

  Klagefrist den 10. august 2017

 • Nye affaldsregulativer i høring

  Udkast til reviderede affaldsregulativer for borgere og erhverv er i høring til fredag den 18. august 2017.

 • Afgørelse om ikke-vvm pligt

  Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for nedknusningsaktiviteter på Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm. Klagefristen er den 7. august 2017

 • Miljøafgørelser virksomheder

  Der er meddelt tillæg til gældende miljøgodkendelse af Iglsø Agro og Biogas på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm. Klagefrist den 4. august 2017.

 • Nye landbrugsgodkendelser

  Dollerupvej 21, 7470 Karup J: skift i dyretype.

  Amstrupvej 2A, 7800 Skive: skift i dyretype.

  Åhusevej 52, 7470 Karup J: skift i dyretype.

  Vrouevej 8, 7800 Skive: skift i dyretype.

  Klagefrist den 3. august 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Klotrupvej 8, 8832 Skals

  Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro

  Ugelrisvej 28, 8832 Skals

  Stabilvej 2, 8830 Tjele

  Ugelrisvej 20, 8832 Skals

  Sandbækvej 5, 8800 Viborg

  Vinkelvej 249, 8800 Viborg

  Batum Hedevej 8, 8830 Tjele

  Klagefrist den 26. juli 2017

 • Bjerringbro

  Vedtaget Lokalplan nr. 451 - Centerområde ved Vestergade

 • Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej

 • Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 482 - Boligområde ved Agerlandsvej

 • Karup J

  Forslag til lokalplan nr. 483 - Erhvervsområde ved Åhusvej

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Haugårdvej 17, 9632 Møldrup.

  Sønderupvej 1, 8830 Tjele.

  V. Børstingvej 2, 7800 Skive.

  Klagefrist den 18. juli 2017

 • Engvej i Tapdrup

  Kommuneplantillæg nr. 72 - vedtaget

 • Landzonetilladelse

  Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Bækkegårdsvej 26A, Sparkær, 8800 Viborg

  Klagefrist den 12. juli 2017

 • Afgørelse om ikke VVM-pligt

  Der er truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for et lodret jordvarmeanlæg på transformerstation Margrethelund
  Klagefrist den 11. juli 2017.

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Nørremarkvej 21, 8832 Skals - revurdering af svineproduktion.
  Hvidevej 46A, 7470 Karup - revurdering af svineproduktion.
  Lundvej 6A, 9632 Møldrup - skift i dyretype.

  Klagefrist den 11. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Vallerbækvej 86, 7470 Karup - tillæg til miljøgodkendelse af minkproduktionen

  Klagefrist den 10. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup - afgørelse om ensilageplads

  Klagefrist den 4. juli 2017

  Skivevej 118, 9500 Hobro - godkendelse af slagtesvineproduktion

  Klagefrist den 5. juli 2017

 • Syd for Marsk Stigs Vej i Viborg

  Vedtaget Lokalplan nr. 476 - Område til centerformål

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele - afgørelse om opførelse af foderlade

  Klagefrist den 3. juli 2017

 • Debat om nyt planlægning for erhvervsarealer i Viborg Kommune

  Kom med dine bemærkninger til fordebatten

 • Udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg

  Vedtaget Lokalplan nr. 426 og Lokalplantillæg nr. 426A samt kommuneplantillæg nr. 15

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Mønstedvej 46, 7470 Karup - afgørelse om etablering af dyrehold

  Klagefrist den 27. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Hobro Landevej 157, 8830 Tjele -afgørelse om ensilageplads.

  Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro - afgørelse om ensilageplads.

  Klagefrist den 21. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Nørrehedevej 19, 7800 Skive - afgørelse om opførelse af maskinhus
  Havrisvej 25, 8830 Tjele - afgørelse om opførelse af maskinhus/stålhal

  Frist for bemærkning den 19. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - miljøgodkendelse af kvægbrug

  Frist for bemærkninger den 3. juli 2017

 • Byzonetilladelse på Ramsvej 5 i Viborg

  Viborg Kommune har torsdag den 18. maj 2017 meddelt byzonetilladelse til opførelse af 2½ etages ejendom mellem Ramsvej nr. 3 og nr. 5, Viborg.

 • Rammebestemmelser for Ørnevej i Skelhøje

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 74

 • Biogasanlæg Ø. Børstingvej 6 ved Iglsø

  Fordebat - kom med dine bemærkninger eller deltag i borgermødet tirsdag den 16 maj 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Sønderupvej 1, 8830 Tjele - miljøgodkendelse til svineproduktion

  Uhrevej 58, 7470 Karup J - § 26 afgørelse, ensilageplads

  Frist for bemærkninger 8. juni 2017.

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Hvamvej 109, 9620 Aalestrup - tilladelse til møddingsplads

  Tastumvej 17, 7850 Stoholm: Revurdering af § 12 miljøgodkendelse.

  Frist for bemærkninger 1. juni 2017.

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Randersvej 60, 8830 Tjele - tilladelse til udvidelse af dyrehold

  Klagefrist den 12. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Skovbrynet 36, 9620 Aalestrup - tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion
  Klagefrist den 30. maj 2017

  Toftumvej 7, 7850 Stoholm - revurdering §12 miljøgodkendelse af svineproduktion
  Klagefrist den 1. juni 2017

 • Temaplan for Bjerringbro

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 68

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Faldborgvej 8, 8840 - afgørelse om etablering af gyllebeholder

  Klagefrist den 1. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Løvskal Landevej 223, 8830 Tjele - afgørelse om skift i dyretyper

  Klagefrist den 24. maj 2017

 • Naturhandleplaner

  Viborg Byråd har den 19. april 2017 godkendt Viborg Kommunes 8 naturhandleplaner. Klagefrist 18. maj 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Horsdalvej 46, 8850 Bjerringbro - Dispensation for afstandskrav til skel.

  Klagefrist den 4. maj 2017