Annoncer og afgørelser

Viborg Rådhus

Annoncering på hjemmesiden foregår ved hjælp af opslag under overskriften "Nyheder"

 

Nyheder

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Stanghedevej 13, 8800 Viborg - se foroffentliggørelse af godkendelse af malkekvægsproduktion.

  Gl. Aalborgvej 52A, 9632 - se godkendelse af udvidelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger d. 19. oktober 2017

 • Kæmpebjørneklo

  Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune er i offentlig høring indtil den 13. november 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Søvsøvej 6, 8800 Viborg - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Østergade 55A, 8830 Tjele - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - udkast til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - udkast til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion

  Frist for bemærkninger den 12. oktober 2017

 • Landzonetilladelser

  Demstrupvej 26,8800 Viborg: udhus.
  Lundgårdsvej 2A, 7850 Stoholm: udvidelse af måler- og regulatorstation.
  Flyvestation Karup: carport og containere.
  Gl. Viborgvej 40, 9620 Aalestrup: udstykning af matr.nr. 17da Hvam By, Hvam.

  Klagefrist den 10. oktober 2017

Se flere nyheder

Høring og afgørelse

 • Høringer

  Planer, politikker og ansøgninger, der under behandling i de politiske udvalg og/eller i administrationen.

 • Offentliggørelse

  Afgørelser, som er truffet inden for forskellige emner. Nogle kan der klages over, andre er endelige afgørelser, der ikke kan klages over.