Høring vedr. ny ressourcetildelingsmodel

Børne- og Ungdomsudvalget har den 14-03-2017 besluttet at sende den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 i høring.

Høringsfristen løber fra den 15-03-2017 til den 29-03-2017. Der opfordres til at bruge den vedlagte skabelon ved afgivelse af høringssvar (Bilag 2). Høringssvarene skal sendes til Morten Damgaard på mda@viborg.dk. Spørgsmål ang. ressourcetildelingsmodellen skal sendes til Lotte Bianca Trier Pedersen på lbp@viborg.dk.

Høringssvarene vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-04-2017 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 19-04-2017.

Formænd og næstformænd i Skolebestyrelser og MED-udvalg samt hele skole-MED inviteres onsdag den 22-03-2017, kl.19:30 til et orienterings/dialogmøde, hvor Børne- og Ungdomsudvalget, Partiernes gruppeformænd samt forvaltningsrepræsentanter vil være tilstede i forhold til at gennemgå modellen og svare på eventuelle spørgsmål.

Den nye model tager udgangspunkt i forliget om ”Udfordringer til alle & Uddannelse til flere”.

Bilag 1. Ny tildelingsmodel på skoleområdet 2018
Bilag 2. Skabelon til afgivelse af høringssvar vedr. ny tildelingsmodel 2018
Bilag 3. Rapport fra KORA, ang. Specialundervisningsbehov i Viborg Kommunes skoledistrikter - En socioøkonomisk tildelingsmodel