Sygedagpengeteamet skifter navn til Team Job og Sundhed

Den 15. marts skifter ”Sygedagpengeteamet” i Job og Helhedsindsats navn til ”Team Job og Sundhed”, og organiseres samtidig i forskellige ”indsatser”,

De ny indsatser har foreløbig fået følgende titler:

  • ”Udvikling til Job”
    Her samles alle jobafklarings- og ressourceforløb
  • ”På vej i Job”
    Her samles alle sager, hvor den sygemeldte (sygedagpengemodtager) ikke har en arbejdsgiver
  • ”Fastholdelse”
    Her samles alle sager, hvor den sygemeldte har en arbejdsgiver/er i et ansættelsesforhold – herunder blandt andet gruppen, der tager sig af sygemeldte med ansættelse i Viborg Kommune og sygemeldte fra de store arbejdspladser Grundfos, Flyvestation Karup og regionshospitalet.

Det har været overvejet at samle alle unge i én indsats, men her er aftalen, at de betjenes i ovennævnte indsatser, men med et særligt fokus på, at unge kan behøve en anden og mere intensiv indsats end andre sygemeldte med en længere baggrund på arbejdsmarkedet og en stærkere arbejdsidentitet.

En bredere tilgang og ændrede signaler til borgerne

Som en del af omlægningen er det også tanken, at den enkelte medarbejder skal udvide sit samarbejde med og dermed også styrke sine relationer til den sygemeldte. Herunder i højere grad have samtaler og være coach. Endvidere skal medarbejderen kunne fungere som jobkonsulent (light) og kunne indgå i en mentorlignende rolle og f.eks. deltage ved lægebesøg eller andet, som kan styrke indsatsen.

Det har været en fornøjelse at opleve, hvor godt omlægningen er blevet taget imod, hvilket tages som udtryk for at alle finder det fornuftigt og meningsfuldt.