Ny Løvebus til ældreområdet

løvebus 2017

Torsdag den 2. marts blev der overdraget nøgler til en ny handicapvenlig Løvebus til ældreområdet. Løvebussen er finansieret delvist af Lions Club, og delvist af penge fra Værdighedsmilliarden som Ældre- og Sundhedsudvalget har bevilget.

Den nye løvebus, skal erstatte en ældre og udslidt bus som er under udfasning på ældreområdet. Den nye Løvebus indfrier de krav til komfort og sikkerhed, som en moderne handicapvenlig bus tilbyder.

Løvebussens formål er at bringe plejecenterbeboerne ud på ture, til arrangementer, eller en tur ud i det blå. Vibeke Boje, leder af plejecentrene, oplyser, at beboerne er meget glade for muligheden for at deltage i de oplevelser og udflugter, som arrangeres på plejecentrene.

Hjemmeboende ældre borgere kan også få glæde af bussen, idet Løvebusserne også anvendes af Aktivitet og Udvikling til udflugter og arrangementer, hvor der køres ud fra de forskellige aktivitetscentre.

Formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Mette Nielsen, takkede formand Mikael Møller og de øvrige fremmødte fra Lions Club for deres generøse gave til ældreområdet, og glædede sig over de muligheder bussen vil give ældre i Viborg Kommune.

Fra Lions Club udtrykte, tidligere formand Frank Mikkelsen, glæde over at muligheden for at kunne bidrage med bussen til ældreområdet, og ønskede Viborg Kommune stort tillykke med bussen.