Mange ville give input til Socialpolitikken

temadag socialpolitik

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde torsdag den 9. marts inviteret til Temadag omkring Socialpolitikken ”Livet er dit”. De 100 fremmødte borgere gav, efter oplæg samt workshops, input til Socialpolitikken, til videre drøftelse i udvalget.

Udvalgsformand Søren G. Olesen gav med sin velkomst også et indblik i de dilemmaer som en socialpolitik i dag rummer. Herunder, at definere det gode liv for alle, have fokus på den sociale kontekst og vigtigheden i at tage ansvar, både for sig selv og for vores medmennesker.

-Der er blevet udviklet et normalitetsbegreb, som udløser en reaktion fra omverdenen, - en diagnosticering, hvis man falder udenfor. Reaktionen en stigmatisering og objektivisering af børn og unge, hvor man ofte glemmer mennesket bag diagnosen, - udtalte Søren Gytz Olesen. Det er op til os, at skabe udviklingsmuligheder og tryghed for alle påpegede Søren Gytz Olesen

Et Udenforskab
Oplægsholder Knud Aarup, formand for socialpolitisk forening og Røde Kors, var enig i at vi i Danmark led af et ”Udenforskab” som primært bestod af Handicappede, psykisk sårbare og personer med sociale problemer, samt at vi i det danske samfund ikke kunne mønstre et velfærdssamfund for de 20%, som er dårligst stillede.  Han påpegede at vi i Danmark igen skulle opdage og udvikle fællesskabsfølelsen, samt det personlige ansvar, og at balancen og sammenhængen mellem det offentlige, private og civilsamfundet skulle tages alvorligt.

Efter disse to oplæg valgte de 100 deltagere mellem 8 forskellige workshops, hvor der var lagt op til debat og eftertanke.

Herefter var der fælles opsamling fra alle workshops, hvor der blev videregivet gode input til det videre arbejde med socialpolitikken i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.