Administrationen lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 26. maj 2017

Rådhuset er lukket for personlig og telefonisk borgerbetjening dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 26. maj 2017