Ny strategi samler tiltag overfor demens

Viborg Kommunes demensstrategi og handleplan skal blandt andet sikre hurtig udredning og mindre brug af medicin til mennesker med demens.

Viborg Kommune vil være en demensvenlig kommune. Derfor har Ældre- og sundhedsudvalget vedtaget en demensstrategi, som tager afsæt i den nationale handlingsplan for demens, erfaringer fra blandt andre pårørende og interesseorganisationer samt inspiration fra ind- og udland.

Resultatet er en strategi- og handleplan for Viborg Kommune for årene 2017-2019.

Strategien har fem fokusområder:

 1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling
  Tabu er en barriere for den tidlige indsats, fordi det kan afholde folk fra at få undersøgt en mistanke om begyndende demens. Derfor er der behov for større åbenhed i samfundet for at fremme viden om demens og om kommunens tilbud. Viborg Kommune har udarbejdet et værktøj og materiale, som kan understøtte den tidlige opsporing af ændringer, hos borgere med en demenssygdom.

 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  Viborg Kommune vil sikre, at borgeren får en sammenhængende indsats, der bæger præg af en professionel og faglig tilgang til borgeren.
  Det sker gennem tæt samarbejde med både borger, pårørende og med samarbejdspartnere i Viborg Kommune, praksislæger og regionen.

 3. Støtte til mennesker med demens og pårørende
  Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

 4. Demensvenlige boliger og samfund
  Viborg Kommune ønsker at indgå i lokale og landsdækkende partnerskaber, som har til formål at sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder, fysiske omgivelser, lokalplaner eller lignende til gavn for borgere med demens og deres pårørende.

 5. Øget videns- og kompetenceniveau
  Viborg Kommune arbejder for at vidensniveauet blandt alle medarbejdere fastholdes og udvikles indenfor demensområder igennem undervisning og læring i praksis.

 

Læs hele strategien på viborg.dk i referatet fra mødet i Ældre- og sundhedsudvalget den 20. juni 2017.