Viborg kommune tager demens alvorligt

Demenslab

Pårørende mødtes med politikere, organisationer og fagfolk for at give hinanden ideer til, hvad en ny demenshandleplan for Viborg Kommune skal indeholde.

Viborg Kommune er i gang med at udvikle sig i retning af en demensvenlig kommune. Ældre- og sundhedsudvalget inviterede derfor pårørende, fagfolk, Ældrerådet, Handicaprådet og organisationer til en temadag fredag den 10. februar om demens.

Formålet var at give Ældre- og sundhedsudvalget ideer og input til, hvor Kommunen skal styrke sin indsats fremover.

– Vores indsats skal tage udgangspunkt i den borger, der er er ramt af demens, og det betyder, at der skal et større fokus på familie og netværk omkring den syge. Det er ikke bare en svær situation, det er en stor sorg, når demens sniger sig ind i livet og bliver fast følgesvend, siger Mette Nielsen, formand for Ældre- og sundhedsudvalget.

– Vi skal sikre, at der bliver mere kendskab til demenssygdommen rundt om i lokalsamfundene, så alle der færdes omkring den syge kender tegnene på demens og bedre kan håndtere situationen med værdighed for den, der er ramt, uddyber hun.

Mette Nielsen

Mange input til handleplan

I løbet af temamødet var deltagerne blandt andet omkring emner som, hvor svært det kan være at tage den første snak om begyndende demens, og hvordan man kan blive bedre til generelt at formidle viden om, hvad demens er. Der var også ønsker om, at børn og unge som pårørende til demensramte, kan få mere viden om sygdommen. Desuden var der ønsker til, at de pårørende kan få stillet rammer til rådighed, så de selv kan danne netværk.
Næste skridt er, at der bliver udarbejdet en lokal strategi og handleplan for arbejdet med demens i Viborg Kommune. Desuden vil Plejecenter Liselund fremover komme til at fungere som et lokalt videnscenter for demens.

Yderligere oplysninger

Formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Mette Nielsen, tlf. 61372928, mail: mxn@viborg.dk og sundhedschef Peter Borup Sørensen, tlf. 61897821, mail: pbso@viborg.dk

Læs mere om Viborg Kommunes arbejde med demens på viborg.dk

FAKTA:

Deltagerne på temamødet drøftede fire overordnede emner:

  • Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens
  • Bedre støtte til pårørende
  • Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
  • Flere demensvenlige boliger

Den national demenshandleplan har tre mål:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • Flere mennesker med demens skal udredes, 80 procent af dem skal have en specifik diagnose.
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2015