Nyt skridt imod fælles test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi

workshop

Bred opbakning til at arbejde videre med et tværgående samarbejde, der skal udvikle nye teknologier til handicappede.

I Viborg har erhvervsliv, regionshospital og kommune en fælles vision om at skabe et center, der udvikler og implementerer velfærdsteknologi-løsninger til borgere med handicaps. Samarbejdspartnerne har nu taget et afgørende skridt imod at realisere visionerne på et møde den 1. februar.

– Viborg Kommune har taget opgaven med at få udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse på sig, så bolden ligger nu hos os. Næste skridt med at få beskrevet og organiseret projektet kommer naturligvis til at foregå i tæt samarbejde med repræsentanter fra erhvervsliv og regionshospital, siger erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune, Anders Holm.

Direkte input og inspiration fra brugerne

Planerne om et fælles test- og udviklingscenter er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra erhverv, hospital og kommune. De fik forud for deres almindelige møde mulighed for at få præsenteret nogle foreløbige koncepter for nye teknologier, der kan gøre hverdagen lettere for mennesker med handicaps. Koncepter, der er udviklet i samspil mellem brugerne, fagprofessionelle i sundhedssektoren og repræsentanter fra mindre innovationsvirksomheder.

– Jeg er meget begejstret over den entusiasme og den iderigdom, som udfolder sig, når man sætter brugerne sammen med fysioterapeuter og andet sundhedspersonale. Jeg ser en masse perspektiver i den måde at udvikle og forme nye teknologier, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Regionshospitalet Viborg.

– Vi håber, at vi som følge af samarbejdet om et fælles testcenter med tiden vil kunne tilbyde vores patienter en højere livskvalitet med plads til mere spontanitet og et forbedret aktivitetsniveau, så deres funktionsnedsættelse spiller en så lille rolle i hverdagslivet som muligt, siger han.

Også Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm var meget positiv over for de ideer, som styregruppen fik præsenteret.

– Jeg synes, at brugerne virkede meget vidende om de løsninger, der allerede findes på markedet og meget innovative i deres beskrivelser af, hvad de har behov for af nye løsninger. Jeg kan sagtens se, at erhvervslivet vil kunne hente både inspiration og indsigt ved at arbejde tæt sammen med brugerne, siger han.

Baggrund for fælles test- og udviklingscenter

Visionen for et fælles test- og udviklingscenter er, at der på længere sigt bliver grundlag for at udvikle nye innovative løsninger, der kan komme borgere med forskellige behov og udfordringer til gavn. Målgruppen vil variere fra projekt til projekt.
Centerets formål er også at skabe én indgang for innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger på en bred målgruppe.
Der har været afholdt i alt to workshops med deltagelse af brugere og fagfolk for at afdække, hvilke behov brugerne selv kan pege på.
Næste skridt bliver at få udarbejdet et egentligt projekt og nedsat en projektorganisation med bred deltagelse fra alle parter i samarbejdet.

 

 Lars Dahl Anders Holm
 Lars Dahl Pedersen,  Anders Holm

Læs mere om workshoppen på teknologi.viborg.dk

FAKTA

Styregruppen bag fælles test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi består af:

Erhvervsdirektør Henrik Hansen, Viborgegnens Erhvervsråd
Direktør Henrik G. Larson, Center for Industri

Viborg Kommune
Direktør for Job og Velfærd Mette Andreassen
Sundhedschef Peter Borup Sørensen
Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm
Udviklings- og implementeringskonsulent i Velfærdsteknologi Jette Hede Skytte

Hospitalsenhed Midt
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen
Oversygeplejerske Ulla Primdahl Veng, Neurologisk afdeling
Overfysioterapeut Lasse Thulstrup, Neurologisk afdeling
Kvalitetschef Henrik Bendix, Kvalitet
Kvalitetskonsulent med speciale i innovation Birthe Juhl, Kvalitet
Kvalitetskonsulent Mette Dahl Jacobsen, Kvalitet

Ekstern konsulent
Trine Søby Christensen

Medtech Innovation Consortium (MTIC)
Ceo Tenna Korsbek Andreasen
Project Manager Susanne Svendsen