Forslag til Handicaprådets tilgængelighedspris 2017 ønskes

Har du kendskab til et sted, en person, en virksomhed, en forening eller andet hvor der gøres en ekstra indsats for tilgængeligheden for alle?

Så kan DU nu sende dit forslag til Handicaprådet om hvem der skal modtage Tilgængelighedsprisen i år.

Alle borgere i Viborg Kommune kan indstille kandidater til tilgængelighedsprisen, som uddeles af Handicaprådet én gang om året. Præmien er glaskunst, et diplom og ikke mindst æren og anerkendelsen af at være bedst til tilgængelighed.

Handicaprådet har en bred forståelse af begrebet ’tilgængelighed’, så det for eksempel kan dække over tilgængelighed til bygninger, naturen, medier og kommunikation, arbejdsmarkedet, aktiviteter og projekter samt en lang række andre områder i dagligdagen, hvor tilgængelighed er tænkt med og fungerer i praksis

De indkomne forslag vurderes af et udvalg nedsat af Handicaprådet. Udvalget skal se på og vurdere forslagene inden det indstiller mulige modtagere af prisen til Handicaprådet, som træffer endelig beslutning.

Forslaget skal indeholde en kort beskrivelse af den særlige indsats.

Forslag, incl. kontaktoplysninger skal afleveres til senest den 15. maj 2017.

Forslag sendes til: Ulla Serup Thomsen, formand for Handicaprådet i Viborg Kommune. Telefon 86 62 82 50, mail: Ullaserupt@gmail.com