Olietanke

Inden du etablerer, sløjfer eller ændrer en olietank, skal du huske at kontakte kommunen

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at din olietank er tæt.

Hvis du etablerer en ny olietank, eller sløjfer en gammel, skal det anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal ske ved hjælp af Byg og Miljø.

Du kan læse mere om Byg og Miljø her

Du kan også læse mere om anmeldelse af olietanke under opsætning af olietank og sløjfning af olietank, samt se sagsbehandlingstider på miljøområdet her

Hvis du vil vide mere om regler for olietanke, kan du læse olietankbekendtgørelsen eller kigge på Miljøstyrelsens hjemmeside om Miljøregler for olietanke.

Miljøtjek
Det anbefales, at tankejere, som er i tvivl om, hvornår deres tank skal sløjfes, får foretaget et tjek i forbindelse med deres årlige besøg af skortensfejer eller oliefyrstekniker. Det samme gælder for tankejere, som er i tvivl om deres tankanlæg opfylder reglerne. Det er vigtigt, at anlæggene opfylder reglerne, især i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Læs mere om reglerne her

Sidst opdateret: 14.02.2017