Affaldsregulativer i høring

Høring om forslag reviderede affaldsregulativer

Udkast til reviderede affaldsregulativer har været i høring indtil 18. august 2017.

  

Baggrund og genbrug af affald

Byrådet vedtog en ny affaldshåndteringsplan for Viborg Kommune 2014-2019 den 16. december 2015.

En del af initiativerne i affaldshåndteringsplanen skal gøre det nemmere at sortere affaldet, så mere affald genbruges.

 

Flere typer affald skal afhentes

Ordningerne for indsamling af affald fra husstande og de kommunale institutioner/virksomheder skal ændres, så flere typer affald fremover skal afhentes hos ovennævnte.

Ændringer i indsamlingsordningerne kræver en ændring af affaldsregulativerne

Byrådet har på mødet den 21. juni 2017 godkendt udkast til nye affaldsregulativer. 

 

I nedenstående links i teksten kan du læse om omfanget af ændringerne til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Du kan læse udkast til revideret regulativ for husholdningsaffald og udkastet til revideret regulativ for erhvervsaffald, samt se illustration af skelordningen.

 

Ikrafttrædelse

De ændrede affaldsregulativer træder i kraft den 1. marts 2018.

Af hensyn til indsamling af affald i undergrundscontainere i særlige områder som Viborg Midtby og Arnbjerg træder bestemmelserne om indsamling af affald i særlige områder i kraft allerede 1. november 2017.

 

Sidst opdateret: 24.08.2017