Dyrehold

Køer på mark ved Kølsen

Regler for landbrug med husdyrhold

Landbrug med husdyrhold skal overholde særlige regler for at værne om natur, miljø og landskab. På den måde kan udviklingen af husdyrproduktionen ske på en bæredygtig måde.

Husdyrhold deles op i:

  • Små husdyrbrug - hobbydyreholdene
  • Erhvervsmæssige husdyrbrug, der er alle husdyrbrug over 3 dyreenheder (DE).

Hobbydyreholdene, er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold og pelsfarme reguleres efter:
Husdyrgodkendelsesloven
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Der er p.t. ca. 1130 erhvervsmæssige husdyrbrug og pelsfarme i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 11.02.2017