Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20. marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration). 

Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Søvsøvej 6, 8800 Viborg - se tillæg til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion  14. september 2017 12. oktober 2017  
Østergade 55A, 8830 Tjele - se tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion  14. september 2017 12. oktober 2017   
Nørrehedevej 28, 8800 Viborg - se tillæg 2 til § 12 miljøgodkendelse af kvægbruget    7. september 2017  5. oktober 2017  
Vallerbækvej 78, 7470 Karup - se afgørelse om fårehold 30. august 2017 27. september 2017
       

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
       

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro - se afgørelse om skift i dyretyper og effektivisering  7. september 2017 5. oktober 2017   
Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup J - se afgørelse om skift i dyretype og effektivisering  30. august 2017 27. september 2017  
Iglsøvej 44, 7850 Stoholm Jyll - se afgørelse om ny gyllebeholder  24. august 2017 21. september 2017  
V. Børstingvej 6, 7800 Skive - se afgørelse om dyrevelfærdsudvidelse  24. august 2017 21. september 2017  
Mammen Byvej 8, 8850 Bjerringbro - se afgørelse om skift i dyretype  17. august 2017 14. september 2017  
Taphedevej 11A, 8800 Viborg - se afgørelse om skift i dyretype  17. august 2017 14. september 2017  
Tinghøjvej 48, 8830 Tjele - se afgørelse om dyrevelfærdsændringer 17. august 2017 14. september  2017  
Sejbækvej 27A, 8800 Viborg - se afgørelse om skift i dyretype  17. august 2017 14. september 2017  
Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele - se afgørelse om dyrevelfærdsændringer  15. august 2017 12. september 2017  
Hvidevej 46A, 7470 Karup J - se afgørelse om dyrevelfærdsændringer  15. august 2017  12. september 2017  
Hvidevej 46A, 7470 Karup J - se afgørelse om skift i dyretype   14. august 2017 11. september 2017  
 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Vimdalsvej 4 og 6, 7470 Karup - se foroffentliggørelse af miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion  7. september 2017  5. oktober 2017  
Løgstørvej 24, 8800 Viborg - se foroffentliggørelse udvidelse af malkekvægproduktionen   22. august 2017  22. september 2017  
 
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
Vordevej 27, 8831 Løgstrup - se udkast til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion   14. september 2017 12. oktober 2017  
Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - se udkast til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion 14. september 2017 12. oktober 2017  
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 15.09.2017