Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20 marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration) 

 Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Sønderupvej 1, 8830 Tjele - se miljøgodkendelse af svineproduktion

11. maj 2017

8. juni 2017

       

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
       

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
Randersvej 60, 8830 Tjele - se tilladelse til udvidelse af dyreholdet

15. maj 2017

12. juni 2017

 
Hvamvej 109, 9620 Aalestrup - se tilladelse til møddingsplads

 04. maj 2017

 1. juni 2017

 
Skovbrynet 36, 9620 Aalestrup - se tilladelse til etablering af slagtekalveproduktion

 2. maj 2017

 30. maj 2017

 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

Hobro Landevej 157, 8830 Tjele - se afgørelse om ensilageplads

 24. maj 2017

 21. juni 2017

 
Storhedevejen 16, 8850 Bjerringbro - se afgørelse om ensilageplads

 24. maj 2017

 21. juni 2017

 
Nørrehedevej 19, 7800 Skive - afgørelse om opførelse af maskinhus

 22. maj 2017

 19. juni 2017

 
Havrisvej 25, 8830 Tjele - afgørelse om opførelse af maskinhus/stålhal

 22. maj 2017

 19. juni 2017

 
Løvskal Landevej 223, 8830 Tjele - se afgørelse om skift i dyretyper

 26. april 2017

24. maj 2017

 
Faldborgvej 8, 8840 - se afgørelse om etablering af gyllebeholder 

 25. april 2017

 1. juni 2017

 
Uhrevej 58, 7470 Karup J - se § 26 afgørelse – ensilageplads

11. maj 2017

8. juni 2017

 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Toftumvej 7, 7850 Stoholm - se revurdering §12 miljøgodkendelse af svineproduktion

 2. maj 2017

 1. juni 2017

 
Tastumvej 17, 7850 Stoholm - Revurdering af § 12 miljøgodkendelse 

 4. maj 2017

 1. juni 2017

 
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - se udkast til miljøgodkendelse af kvægbrug

 22. maj 2017

3. juli 2017

 
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 24.05.2017