Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20 marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration) 

 Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Vinkelvej 160, 8800 Viborg 

 15. marts 2017

 12. april 2017

 
Vinkelvej 143, 8800 Viborg 

 15. marts 2017

 12. april 2017

 

 

 

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
 Åstrupvej 5, 8830 Tjele  21. marts 2017

 18. april 2017

 

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

Løvskal Landevej 223, 8830 Tjele - se afgørelse om skift i dyretyper

 26. april 2017

24. maj 2017

 
Faldborgvej 8, 8840 - se afgørelse om etablering af gyllebeholder 

 25. april 2017

 1. juni 2017

 
Batum Hedevej 8, 8830 Tjele - se afgørelsen om etablering af ensilageplads

27. marts 2017

24. april 2017

 
Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelsen her

 23. marts 2017

 20. april 2017

 
Klotrupvej 8, 8832 Skals - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
Horsdalvej 32, 8800 Viborg - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
Nabevej 17, 8800 Viborg - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
 Borrisvej 6, 8800 Viborg - søg § 30 afgørelse her

 9. marts 2017

 6. april 2017

 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - se høring om ansøgning om § 12 husdyrgodkendelse til udvidelse af kvægbesætning

 30. marts 2017

 27. april 2017

 
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
 Horsdalvej 46, 8850 Bjerringbro - se Dispensation for afstandskrav til skel.

6. marts 2017

 4. maj 2017

 
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 26.04.2017