Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

 Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser kan efter den 29. marts 2016 findes i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

 Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Gl. Aalborgvej 49B, 9632 Møldrup - se godkendelse her

 24. januar 2017

 21. februar 2017

 
Tingvej 29, 8832 Skals

 11. januar 2017

8. februar 2017

       

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
       

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele                  

 13. februar 2017

 13. marts 2017

 
Halesøvej 10, 9632 Møldrup 

 10. februar 2017

10. marts 2017

 
Trevadvej 30, 7800 Skive - se afgørelsen om dyreskift

 9. februar 2017

 9. marts 2017

 
Tastumvej 17, 7850 Stoholm 

 18. januar 2017

 15. februar 2017

 
Lyngvej 23, 8832 Skals                                 

 17. januar 2017

 14. februar 2017

 
Stenmosevej 5, 8800 Viborg

 17. januar 2017

 14. februar 2017

 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Åstrupvej 5, 8830 Tjele 

 23. januar 2017

 20. februar 2017

 
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
Vinkelvej 143, 8800 Viborg

 30. januar 2017

 13. marts 2017

 
Sønderupvej 1, 8830 Tjele

 18. januar 2017

 1. marts 2017

 

Hedegårdvej 2B, 8831 Løgstrup                        

5. januar 2017

16. februar 2017

 

 

 

 

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Natur- og Miljøklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 13.02.2017