Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20 marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration) 

 Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Hovedvejen 157, 9620 Aalestrup - se tillæg til § 11 Miljøgodkendelse af minkfarm  14. juli 2017  11. august 2017  
Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - se§ 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget 13. juli 2017  10. august 2017  
Mønstedvej 36, 7470 Karup - se tillæg til miljøgodkendelse for kvægproduktionen  13. juli 2017  10. august 2017  
Batum Hedevej 8, 8830 Tjele - miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktion  28. juni 2017 26. juli 2017  
Vallerbækvej 86, 7470 Karup - se tillæg til miljøgodkendelse af minkproduktionen    12. juni 2017 10. juli 2017  

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
       

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

 Ånsbjergvej 5, 9500 Hobro - se afgørelse om ensilageplads 25. juli 2017  22. august 2017   
Sødalvej 5, 8830 Tjele - se afgørelse om skift i dyretype 13. juli 2017 10. august 2017  
Strandvejen 14, 8832 Skals - se afgørelse om skift i dyretype  13. juli 2017  10. august 2017  
Kirkebækvej 127A, 8800 Viborg - se afgørelse om produktionstilpasning 13. juli 2017 10. august 2017  
Dollerupvej 21, 7470 Karup J - se afgørelse om skift i dyretype 6. juli 2017  3. august 2017  
Amstrupvej 2A, 7800 Skive - se afgørelse om skift i dyretype  6. juli 2017 3. august 2017  
Åhusevej 52, 7470 Karup J - se afgørelse om skift i dyretype  6. juli 2017 3. august 2017  
Vrouevej 8, 7800 Skive - se afgørelse om skift i dyretype 6. juli 2017  3. august 2017  
Klotrupvej 8, 8832 Skals - se afgørelse om skift i dyretype  27. juni 2017 26. juli 2017  
Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro - se afgørelse om skift i dyretype   27. juni 2017 26. juli 2017  
Ugelrisvej 28, 8832 Skals - se afgørelse om skift i dyretype  27. juni 2017  26. juli 2017  
Stabilvej 2, 8830 Tjele - se afgørelse om skift i dyretype 27. juni 2017  26. juli 2017  
Ugelrisvej 20, 8832 Skals - se afgørelse om skift i dyretype  27. juni 2017 26. juli 2017  
Sandbækvej 5, 8800 Viborg - se afgørelse om skift i dyretype 27. juni 2017  26. juli 2017  
Vinkelvej 249, 8800 Viborg - se afgørelse om skift i dyretype 27. juni 2017  26. juli 2017  
Haugårdvej 17, 9632 Møldrup - se afgørelse om tilbygning til stald  20. juni 2017 18. juli 2017  
Sønderupvej 1, 8830 Tjele - se afgørelse om skift mellem dyretype  20. juni 2017 18. juli 2017  
V. Børstingvej 2, 7800 Skive - se afgørelse om møddingsplads 20. juni 2017  18. juli 2017  
Lundvej 6A, 9632 Møldrup - se afgørelse af skift i dyretype  13. juni 2017  11. juli 2017  
 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
Dalvej 7, 9632 Møldrup - se foroffentliggørelse af ansøgning om udvidelse af dyrehold  14. juli 2017 11. august 2017  
Nørremarkvej 21, 8832 Skals - se revurdering af svineproduktion 13. juni 2017   11. juli 2017  
Hvidevej 46a, 7470 Karup - se revurdering af svineproduktion  13. juni 2017  11. juli 2017  
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
 
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 25.07.2017