Offentliggørelser på landbrugsområdet

Offentliggørelse af ansøgninger, afgørelser og revurderinger for husdyrbrug

 Kommunen har pligt til at offentliggøre, ansøgning om visse miljøgodkendelser og afgørelse i henhold til Lov om husdyrbrug.

Offentliggørelse af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes fra den 29. marts 2016 i Viborg Kommunes miljøsagsarkiv.

Offentliggørelser af ansøgningsmateriale, høringer og afgørelser findes efter den 20 marts 2017 i Miljøstyrelsens arkiv DMA (Digital MiljøAdministration) 

 Det drejer sig om høringer og offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelser, miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser. Du finder selve dokumenterne ved at anvende adressen i nedenstående skema

 Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelser m.v.                                                                                                                                  Offentliggjort:    Klage- og     
bemærkningsfrist:
 

Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug 

 

Vinkelvej 160, 8800 Viborg 

 15. marts 2017

 12. april 2017

 
Vinkelvej 143, 8800 Viborg 

 15. marts 2017

 12. april 2017

 
Sofiesmindevej 51, 9620 Aalestrup - se godkendelse her

  3. marts 2017

31. marts 2017

 
Hedegårdvej 2B, 8831 Løgstrup - se godkendelse her

 3. marts 2017

 31. marts 2017

 

 

 

Revurderede Miljøgodkendelser efter Lov om husdyrbrug 

     
 Åstrupvej 5, 8830 Tjele  21. marts 2017  18. april 2017  

Tilladelser efter § 10 i Lov om husdyrbrug

 

 
       

Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

 

Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelsen her

 23. marts 2017

 20. april 2017

 
Klotrupvej 8, 8832 Skals - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
Horsdalvej 32, 8800 Viborg - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
Nabevej 17, 8800 Viborg - se afgørelsen Skift i dyretype

 14. marts 2017

11. april 2017

 
 Borrisvej 6, 8800 Viborg - søg § 30 afgørelse her

 9. marts 2017

 6. april 2017

 

Gl. Aalborgvej 199, 9632 Møldrup - se § 30 afgørelse her

 28. februar 2017

 28. marts 2017

 
Herredsvejen 178, 9500 Hobro - se § 27 afgørelse her

 21. februar 2017

 21. marts 2017

 
Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele                  

 13. februar 2017

 13. marts 2017

 
 

 

 

Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12

 

 
       

Dispensationer efter lov om husdyrbrug eller Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

   
       

Tilladelse efter § 19 i Lov om Miljøbeskyttelse til at udbringe affaldsprodukter på landbrugsjord

   
       
Udkast til miljøgodkendelser efter § 12      
       

Klager
Afgørelser efter Lov om husdyrbrug kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår i selve afgørelserne. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænger Miljø- og Fødevareklagenævnet dog fristen til førstkommende hverdag. Fra og med den 28. januar 2015 er det obligatorisk at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen, som du finder på nævnets hjemmeside.

I helt særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Læs mere her.

Du kan få hjælp via supportfunktionen på tlf. 72541101 eller skrive via nmkn@nmkn.dk.

 

Sidst opdateret: 24.03.2017