Alle nyheder

 • TM afgoerelser landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele - se afgørelse om tillæg 2 til § 12 Miljøgodkendelse af kvægbedrift.

  Frist for bemærkninger den 20. oktober 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Stanghedevej 13, 8800 Viborg - se foroffentliggørelse af godkendelse af malkekvægsproduktion.

  Gl. Aalborgvej 52A, 9632 - se godkendelse af udvidelse af svineproduktion.

  Frist for bemærkninger d. 19. oktober 2017

 • Kæmpebjørneklo

  Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Viborg Kommune er i offentlig høring indtil den 13. november 2017

 • TM afgoerelser landbrug

  Søvsøvej 6, 8800 Viborg - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Østergade 55A, 8830 Tjele - tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktion

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - udkast til § 12 miljøgodkendelse af kvægproduktion

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup J - udkast til § 12 miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion

  Frist for bemærkninger den 12. oktober 2017

 • Endelig vedtagelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvand

  Viborg Byråd har den 30. august 2017 endelig vedtaget indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for 10 vandværker i Viborg Kommune.

 • Indvielse af ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær

  Ådalsprojektet, der er gennemført sammen med de lokale lodsejere, indvies af borgmester Torsten Nielsen fredag den 15. september 2017 kl. 11.00. Alle er velkomne

 • TM afgoerelser landbrug

  Fristrup Nørremark 4, 9500 Hobro - skift i dyretyper og effektiviseringer

  Nørrehedevej 28, 8800 Viborg - § 12 tillæg til miljøgodkendelse

  Vimdalsvej 4 og 6, 7470 Karup - foroffentliggørelse af miljøgodkendelse af malkekvægproduktion

  Frist for bemærkninger den 5. oktober 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vallerbækvej 78, 7470 Karup - afgørelse om fårehold

  Ulvedalsvej 2B, 7470 Karup - skift i dyretype og effektivisering.

  Frist for bemærkninger den 27. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Iglsøvej 44, 7850 Stoholm Jyll - afgørelse om ny gyllebeholder.

  V. Børstingvej 6, 7800 Skive - afgørelse om dyrevelfærdsudvidelse.

  Frist for bemærkninger den 21. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Mammen Byvej 8, 8850 Bjerringbro - afgørelse om skift i dyretype.

  Taphedevej 11A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Tinghøjvej 48, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer.

  Sejbækvej 27A, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype.

  Frist for bemærkninger den 14. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelser

  Vansøgårdsvej 29, 8830 Tjele - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Hvidevej 46A, 7470 Karup J - afgørelse om dyrevelfærdsændringer

  Frist for bemærkninger den 12. september 2017

 • Fiskbæk Å vådområdeprojekt

  Vådområdet indvies søndag den 20. august 2017 kl. 13.00 ved Vesbæk Bro - alle er velkomne

 • Nye landbrugsafgørelser

  Guldborgvej 12, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Herningvej 58, 8800 Viborg - afgørelse om skift i dyretype og effektiviseringer

  Nørdamvej 16, 9632 Møldrup - afgørelse vedrørende dyrevelfærd.

  Sundstrupvej 16, 8832 Skals - afgørelse om skift i dyretype og effektivisering

  Frist for bemærkninger d. 7. september 2017.

 • Nye landbrugsafgørelser

  Benslehøjvej 1, 7470 Karup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide kvægproduktion.

  Vordevej 27, 8831 Løgstrup - foroffentliggørelse af ansøgning om at udvide malkebesætning.

  Frist for bemærkninger d. 6. september 2017

 • Nye landbrugsafgørelse

  Hovedvejen 157, 9620 Aalestrup - tillæg til miljøgodkendelse af minkfarm.

  Dalvej 7, 9632 Møldrup - Foroffentliggørelse af ansøgning om udvidet dyrehold.

  Klagefrist den 11. august 2017

 • Nye landbrugsgodkendelser

  Sødalvej 5, 8830 Tjele - afgørelse om skift i dyretype.

  Strandvejen 14, 8832 Skals - afgørelse om skift i dyretype.

  Kirkebækvej 127A, 8800 Viborg - afgørelse om produktionstilpasning.

  Silkeborgvej 63, 8800 Viborg - 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget.

  Mønstedvej 36, 7470 Karup - tillæg til miljøgodkendelse for kvægproduktionen.

  Klagefrist den 10. august 2017

 • Nye landbrugsgodkendelser

  Dollerupvej 21, 7470 Karup J: skift i dyretype.

  Amstrupvej 2A, 7800 Skive: skift i dyretype.

  Åhusevej 52, 7470 Karup J: skift i dyretype.

  Vrouevej 8, 7800 Skive: skift i dyretype.

  Klagefrist den 3. august 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Klotrupvej 8, 8832 Skals

  Viborgvej 3, 8840 Rødkærsbro

  Ugelrisvej 28, 8832 Skals

  Stabilvej 2, 8830 Tjele

  Ugelrisvej 20, 8832 Skals

  Sandbækvej 5, 8800 Viborg

  Vinkelvej 249, 8800 Viborg

  Batum Hedevej 8, 8830 Tjele

  Klagefrist den 26. juli 2017

 • Jordleje i Viborg

  Viborg Kommune har et Areal beliggende Jegstrup vej Vest, som vi har mulighed for at udleje.

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Haugårdvej 17, 9632 Møldrup.

  Sønderupvej 1, 8830 Tjele.

  V. Børstingvej 2, 7800 Skive.

  Klagefrist den 18. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Nørremarkvej 21, 8832 Skals - revurdering af svineproduktion.
  Hvidevej 46A, 7470 Karup - revurdering af svineproduktion.
  Lundvej 6A, 9632 Møldrup - skift i dyretype.

  Klagefrist den 11. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Vallerbækvej 86, 7470 Karup - tillæg til miljøgodkendelse af minkproduktionen

  Klagefrist den 10. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup - afgørelse om ensilageplads

  Klagefrist den 4. juli 2017

  Skivevej 118, 9500 Hobro - godkendelse af slagtesvineproduktion

  Klagefrist den 5. juli 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele - afgørelse om opførelse af foderlade

  Klagefrist den 3. juli 2017