Alle nyheder

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Faldborgvej 8, 8840 - afgørelse om etablering af gyllebeholder

  Klagefrist den 1. juni 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Løvskal Landevej 223, 8830 Tjele - afgørelse om skift i dyretyper

  Klagefrist den 24. maj 2017

 • 10 år - 10 historier fra Teknik & Miljø

  Gode historier om hvad der er sket siden den nye kommune blev dannet

 • Naturhandleplaner

  Viborg Byråd har den 19. april 2017 godkendt Viborg Kommunes 8 naturhandleplaner. Klagefrist 18. maj 2017

 • Ny miljøafgørelse for landbrug

  Horsdalvej 46, 8850 Bjerringbro - Dispensation for afstandskrav til skel.

  Klagefrist den 4. maj 2017

 • Høring om miljøgodkendelse for landbrug

  Silkeborgvej 63, 8800 Viborg: Ansøgning om § 12 husdyrgodkendelse til udvidelse af kvægbesætning.

  Bemærkningsfrist den 27. april 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Batum Hedevej 8, 8830 Tjele: Etablering af ensilageplads

  Klagefrist den 24. april 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Tinghøjvej 46, 8830 Tjele: Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

  Klagefrist den 20. april 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Vinkelvej 160, 8800 Viborg: Offentliggørelse af § 11 miljøgodkendelse

  Vinkelvej 143, 8800 Viborg: Offentliggørelse af § 12 miljøgodkendelse

  Klagefrist den 12. april 2017.

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Nabevej 17, 8800 Viborg: Anmeldelse af skift i dyretype i svinebesætning.

  Klotrupvej 8, 8832 Skals: Anmeldelse af skift i dyretype i kvægbesætning.

  Horsdalvej 32, 8800 Viborg: Anmeldelse af skift i dyretype i svinebesætning.

  Klagefrist er 11. april 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Borrisvej 6, 8800 Viborg: Anmeldelse af dyrevelfærdsændringer i kvægbesætning.

  Klagefrist er 6. april 2017

 • Vandråd

  Nu genopstår vandrådene. Interesserede skal melde sig inden 3. april 2017. Læs mere på hjemmesiden

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Hedegårdvej 2B, 8831 Løgstrup: § 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion.

  Sofiesmindevej 51, 9620 Aalestrup: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse af svineproduktionen.

  Klagefrist er 31. marts 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  Gl. Aalborgvej 199, 9632 Møldrup: Afgørelse om velfærdsudvidelse efter anmeldeordningen.

  Klagefrist er 28. marts 2017

 • Nye miljøafgørelser for landbrug

  § 27 afgørelse (anmeldeordningen) for Herredsvejen 178, 9500 Hobro.

  Klagefrist den 21. marts 2017.


  Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug for Gl. Røddingvej 13, 8830 Tjele

  Klage- og bemærkningsfrist: 13. marts 20187


  Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug for Halesøvej 10, 9632 Møldrup

  Klage- og bemærkningsfrist den 10. marts 2017

 • Indsatsplaner i høring

  11 indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet er nu i høring frem til den 24. april 2017

 • Nye miljøafgørelse for landbrug

  Miljøgodkendelser efter § 11, § 12 og § 16 i Lov om husdyrbrug for Gl. Aalborgvej 49B, 9632 Møldrup

  Klage- og bemærkningsfrist: den 21. 02. 2017

  Foroffentliggørelse af ansøgninger om og revurderinger af miljøgodkendelse efter § 12 for Åstrupvej 5, 8831 Tjele

  Klage- og bemærkningsfrist: den 20. februar 2017

 • Nye miljøafgørelse for landbrug

  Udkast til § 12 afgørelse - miljøgodkendelse af svineproduktion på Vinkelvej 143, 8800 Viborg.

  Klage- og bemærkningsfrist: 13. marts 2017


  Udkast til miljøgodkendelse for Sønderupvej 1, 8830 Tjele

  Høringsfrist den 1. marts 2017.

  Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug for Tastumvej 17, 7850 Stoholm

  Klagefrist den 15. februar 2017

  Anmeldelser efter kap. 7 i Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug for:

  Stenmosevej 5, 8800 Viborg og
  Lyngvej 23, 8832 Skals

  Klagefrist den 14. februar 2017

  Udkast til miljøgodkendelser efter § 12 for Hedegårdvej 2B, 8831 Løgstrup

  Klagefrist den 16. februar 2017

 • N2000-tilskudsmuligheder

  Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

 • Vandløbsregulativer

  Der holdes offentligt møde om revisionen af Kommunens vandløbsregulativer mandag den 16. januar 2017