Attraktiv hotelgrund - Viborg

Illustration af hotel

Kommunen udbyder hotelgrund til salg i forbindelse med udvidelse af kultur- og kongrescenter ved Tinghallen midt i Viborg by

Grunden er på ca. 4.860 m2 og er beliggende ved Tingvej 2b, 8800 Viborg

Salgsvilkår
I udkast til købstale kan du finde salgsvilkår. Se også den tilhørende skitse og bilag med 8 tegninger.

Bud
Købstilbud skal angive et beløb i danske kroner. Sendes pr. mail til tno@viborg.dk eller med almindelig post til Viborg Kommune, att. Torben Nørgaard, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Frist 24. april 2017
Købstilbud skal være Kommunen i hænde senest mandag den 24. april 2017, og tilbud er bindende indtil 1. juni 2017.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte jurist Torben Nørgaard. Se kontakt oplysninger i den grå boks "Kontakt", på denne side.  

Sidst opdateret: 14.03.2017