Vinter

Snelandskab

Når der er sne og is har Viborg Kommune og grundejerne i fællesskab pligt til, at sikre de bedst mulige forhold for både den gående og kørende færdsel. Læs mere i Vinter– og renholdelsesregulativ

Ny procedure omkring fortovene
I den nye vejlov er grundejerens forpligtigelser på offentlige veje ændret, så du kun skal holde det fortov, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til din ejendom. Se en række eksempler i Vinter- og renholdelsesregulativet.

Du kan også se, om Viborg Kommune holder dit fortov på ”Kort over fortove”. Reglerne i vejloven betyder, at der kan være fortove, som Viborg Kommune både holder og ikke holder på den samme vej.

 • Veje der ryddes

  Veje

  Se hvilke veje kommunen rydder og salter

 • Stier og pladser der ryddes

  Stier og pladser

  Se hvilke stier og pladser kommunen rydder og salter

 • Fortove der ryddes

  Fortove

  Se hvilke fortove kommunen rydder og gruser

 • App. med Vintertrafik.dk

  Vintertrafik.dk (også som app) er aktuel info om glatføre, seneste saltning, temperaturer og vind på både stats- og kommuneveje.

Sidst opdateret: 17.01.2017