Vejarbejde i Viborg Kommunen

Planlagte vejarbejder i Viborg Kommune.

Asfaltarbejde i uge 26 - 28

Viborg Kommune vil fra uge 26 – 28 udføre asfaltarbejde omfattende asfaltreparation og nyt slidlag på følgende veje:

Hessellundvej, 7470 Karup – mellem rundkørsel ved rute 12 – kommunegrænsen til Herning Kommune (4,5 km)
27/6 – 28/6 asfaltreparation
10/7 – 12/7 asfaltslidlag

Løgstørvej, 8832 Skals – mellem Skals Å og Låstrup (3,4 km)
5/7 – 7/7 aften og nat affræsning af gammel belægning
6/7 – 7/7 øvrig asfaltreparation om dagen
10/7 – 14/7 asfaltslidlag

Der hastighedsbegrænsning på 50 km/h i forbindelse med asfaltarbejdet, samt signalanlæg ved udførelse af asfaltslidlag, hvorfor arbejdet vil medføre mindre forsinkelser i trafikken.

Øvrige asfaltarbejder:
Desuden vil der fra medio uge 26 til og med uge 28 blive udført asfaltarbejde (overfladebehandling med løse skærver) på nedenstående veje i nævnte rækkefølge:
1. Kirkebakken, 7850 Stoholm.
2. Åhusevej, 7470 Karup.
3. Lyngsøvej, 8800 Viborg.
4. Løvskal Landevej, 8830 Tjele – delstrækning ved Thorsager.
5. Voldstedet, Skjern, 8850 Bjerringbro.
6. Kløservejen, Sahl 8850 Bjerringbro.
7. Borridsøvej, Nøddelund, 8850 Bjerringbro.
8. Frisholtvej, 8850 Bjerringbro – mellem Ans bro og Bjerringbro.
For de mindre veje udlægges ny belægning i fuld bredde med det samme, medens de større veje (Løvskal Landevej og Frisholtvej) udføres ½-delen af vejen ad gangen. Der vil ikke blive foretaget vejspærring.
Der vil være hastighedsbegrænsning på 40 km/h på de anførte veje af hensyn til risiko for stenslag.
Eventuelle henvendelser vedrørende asfaltarbejdet kan rettes til Viborg Kommune, Trafik og Veje, Kaj Jensen tlf. 87875112 eller e-mail

kj@viborg.dk

Spærring af rute 13/26 ved Holstebrovej i Viborg

I forbindelse med asfaltering af rundkørslen Søndre Ringvej/Holstebrovej/Vestre Ringvej på rute 13 og 16 i Viborg by vil der ske spærring af Søndre Ringvej, Vestre Ringvej og Holstebrovej  mellem kl. 2000 og kl. 0600 fra den 26 juni 2017 og 3 nætter frem.
På Søndre Ringvej sker spærringen fra Indre Ringvej og på Vestre Ringvej fra rundkørslen ved Vestermarksvej og Lundvej. På Holstebrovej sker spærring ved Katmosevej og ved Livøvej

Forbud mod lastbilkørsel på Indre Ringvej ophæves i spærringsperioden jf. aftale med Viborg kommune.-

Kloakarbejde i krydset Gl. Århusvej/Lyngvej

Krydset Gl. Århusvej/Lyngvej vil være spærret i perioden tirsdag den 6. juni til fredag den 6. oktober 2017, pga. kloakarbejde ved Energi Viborg.

I samme periode vil der være lysregulering på Gl. Århusvej, så kør hjemmefra i god tid.

Kloakrenovering i Løvskal

Energi Viborg er ved at separat kloakere i Løvskal, og i den forbindelse er dele af byen gravet op.
Arbejdet er startet i 2016 og varer til august 2017.
For yderligere information kan man kontakte Energi Viborg – evt. kigge på deres hjemmeside om projektet, hvor der er telefonliste over de ansvarlige for projektet.
Se mere om projektet på Energi Viborgs hjemmeside: Løvskal
Kontaktperson hos Viborg Kommune:
Niels Hammer Sørensen - Trafik og Veje

Kloakrenovering i Vejrumbro

Energi Viborg er ved at separatkloakere i Vejrumbro, og i den forbindelse er dele af byen gravet op.
Arbejdet er startet i 2015 og varer til september 2017.
Der er etableret omkørsel ude på stedet
For yderligere information kan man kontakte Energi Viborg – evt. kigge på deres hjemmeside om projektet, hvor der er telefonliste over de ansvarlige for projektet.
Se mere om projektet på Energi Viborgs hjemmeside: Vejrumbro
Kontaktperson hos Viborg Kommune:
Niels Hammer Sørensen - Trafik og Veje

Sidst opdateret: 28.06.2017