Byrum i Viborg

Oversigtskort

Sct. Mathias Port, det sydlige Gravene og Hjultorvet skal fornyes

Byrådet ønsker skitser til en fornyelse af byrummene Sct. Mathias Port, det sydlige Gravene samt Hjultorvet. 
Før skitserne tegnes har alle interesserede kunnet indsende idéer til hvordan byrummene skal indrettes i fremtiden. Læs de indkomne forslag her.

I august 2016 deltog en gruppe borgere i en workshop som del af idéfasen. Her redegjorde arkitekt Kristine Leth Juul fra Møller & Grønborg for projektets forudsætninger og muligheder. Du kan se præsentationen her.

Der er efterfølgende udarbejdet skitser til, hvordan Sct. Mathias Port, det sydlige Gravene og Hjultorvet kan indrettes i fremtiden. Disse blev præsenteret på to borgermøder den 24. oktober og 14. december 2016, hvor de fremmødte kunne komme med kommentarer til dem. 

Det videre forløb
Skitserne tilrettes nu og forelægges i august 2017 for Teknisk Udvalg, som kan vælge at igangsætte fornyelsen af Sct. Mathias Port og det sydlige Gravene.

Yderligere info
Der er afsat midler i budgettet til at renovere Sct. Mathias Port og det sydlige Gravene. Renovering af Hjultorvet indgår ikke i det gældende budget.

Læs mere om byrummene Sct. Mathias PortDet sydlige Gravene og Hjultorvet

Sidst opdateret: 30.06.2017