Sygdom og omsorg

Pasningsorlov

  • Pasningsorlov

    Hvis du har en nærtstående, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, har du mulighed for at søge om orlov til pasning af nærtstående. Læs betingelserne her

Plejeorlov

  • Plejeorlov

    Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

Hjemmehjælp

  • Hjemmehjaelp

    Hvis du har behov for hjælp, skal du henvende dig til visitationen. Visitatoren træffer en afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp, træning, aktivitet og sygepleje. Tildelingen sker altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af din samlede situation og dit behov.

Sidst opdateret: 31.10.2013