Samarbejde med brugere og pårørende

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Formålet med bruger- og pårørenderådene er at repræsentere borgernes interesser og at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere på kommunens tilbud. Det kan f.eks. ske ved at rådene medvirker til tilrettelæggelse af aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud.

Se desuden vedtægterne (pdf) og håndbog (pdf) for bruger- og pårørenderåd.

Der er ikke udarbejdet referat fra fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU) d. 5. marts 2014.

 

Sidst opdateret: 14.01.2015