Seniorer og pensionister

forside-seniorer-og-pensionister

Er du senior eller pensionist i Viborg Kommune har vi en række tilbud til dig. Der tages udgangspunkt i dine ressourcer, interesser og rettigheder i disse tilbud.

Kørsel, hjælpemidler og boliger

 • kørsel

  Kørsel og befordringsgodtgørelse

  Få overblik over Viborg Kommunes tilbud om kørsel og befordringsgodtgørelse

 • rollator

  Hjælpemidler

  Se dine muligheder for tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning

 • Boliger

  Pleje,- demens og ældreboliger til pensionister

 • Hjerneskade

  En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke. Følgerne af en hjerneskade griber ind i hele livet. Hjemmesiden her fortæller, hvordan du får hjælp til at genstarte livet

 • bolde træning

  Sundhedscenter Viborg

  Læs mere om Sundhedcenter Viborgs tilbud

 • sagsbehandlingstider

  Se de aktuelle sagsbehandlingstider her

SOSU

Nyheder

 • Flag og krans på Banebo

  Håndværkere, bygherrer og entreprenører holdt den 26. april rejsegilde for Viborg Kommunes nye plejecenter Banebo.

 • Ny Løvebus til ældreområdet

  Torsdag den 2. marts blev der overdraget nøgler til en ny handicapvenlig Løvebus til ældreområdet. Løvebussen er finansieret delvist af Lions Club, og delvist af penge fra Værdighedsmilliarden som Ældre- og Sundhedsudvalget har bevilget.

 • Nøgler stjålet på Sjørup Ældrecenter

  Søndag morgen var der indbrud på centerlederens kontor på Sjørup Ældrecenter – låsene er udskiftet.

 • Viborg kommune tager demens alvorligt

  Pårørende mødtes med politikere, organisationer og fagfolk for at give hinanden ideer til, hvad en ny demenshandleplan for Viborg Kommune skal indeholde.

 • Ny organisering af sygepleje og træning

  Viborg Kommune samler resurserne på sundheds- og omsorgsområdet for at styrke og forenkle kontakten til borgerne.

Se flere nyheder