Nørresøbadet ved Viborg

Nørresøbadet i de gode gamle dage

Her kan du følge med i, hvad der sker på Nørresøbadet

Processen for at udvikle og renovere området er i gang (se baggrundsmaterialet i de grå bokse).  

Seneste nyt: 

 • Mandag den 22. juni 2017 startede anlægsarbejdet på Nørresøbadet: Bunden i bassinerne er oprenset, og der er lagt ny sandbund og strandbred jf. skitseprojektet. Arbejdet forventes færdigt fredag den 30. juni.
 • 29-06-2017: Tilladelse til opsætning af trallebænk på badebroen - se grå boks. Klagefrist 29. juli.

Milepæle og aktuel tidsplan:

 • 15-06-2016: Politisk behandling (Teknisk Udvalg og Byrådet): Beslutning om skitseforslag og frigivelse af anlægsbevilling - se link til udvalgsbeslutning.
 • 28-06-2016. Borgermøde for naboer til Nørresøbadet - se invitation og referat i den grå boks.

 • 02-11-2106: Politisk behandling (Teknisk Udvalg): Beslutning om den videre proces - se link til dagsordenspunkt.

 • 30-11-2106: Politisk behandling i Teknisk Udvalg - se link til dagsordenspunkt. Teknisk Udvalg besluttede, at forvaltningen arbejder videre med alternativ 3, resterende budget bruges til renovering af badebro. Forvaltningen arbejder pt. på at realisere den valgte løsning.

 • 04-05-2017: Myndighedsgodkendelser - se grå boks (ingen klager).

 • Juni 2017: Udbud af anlægsprojekt. 

 • 22-06-2017 - 30-06-2017: Anlægsfase I (oprensning af bassiner, ny sandbund og strandbred jf. skitseprojekt).

 • 29-06-2017: Tilladelse til opsætning af trallebænk på badebroen - se grå boks. Klagefrist 29. juli.

 • August - september 2017: Anlægsfase II (ny legeplads og opholdsøer jf. skitseprojekt). 

Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Jann Ribergaard, tlf. 87 87 55 66, e-mail jrs@viborg.dk.

Sidst opdateret: 29.06.2017