Naturhandleplaner i 8 ugers høring

Naturperlen Hald Sø i N35

Viborg Kommune har sendt forslag til 2. generation af kommunens otte naturhandleplaner i 8 ugers høring fra torsdag den 20. oktober 2016 til og med torsdag den 15. december 2016. Her kan du se, hvordan du indsender høringssvar til forslagene

Viborg Kommune offentliggør hermed otte planforslag, som sendes i otte ugers offentlig høring fra torsdag den 20. oktober 2016 til og med torsdag den 15. december 2016.
Du har mulighed for at indsende høringssvar til de otte planforslag.

Samtidigt bekendtgøres det, at Viborg Kommune har truffet afgørelser efter lov om miljøvurdering § 4 om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner.
Der indkom ingen klager over afgørelserne inden fristen.

Se forslagene til de otte handleplaner herunder, og se hvordan du indsender høringssvar til planforslagene.

De otte planforslag:
Via disse links kan du se og indgive høringssvar til de enkelte planforslag:

Høringssvar til planforslagene:
Du kan indsende høringssvar til hver især af de otte planforslag. Klik og se mere under de respektive planforslag. Fristen for høringssvar til planforslagene er torsdag den 15. december 2016.

Klage over afgørelserne:
Der var mulighed for at klage over afgørelserne om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Se klagevejledning her. Klagefristen var torsdag den 17. november 2016. Der indkom ingen klager inden fristen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Proces og status for 2. generation af Viborg Kommunes naturhandleplaner:
Staten har igangsat en proces for 2. generation af de såkaldte Natura 2000-planer eller naturplaner - se mere her (eksternt link til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). Handleplanerne er en kommunal udmøntning af de statslige Natura 2000-planer. Viborg Kommunes otte Natura 2000-handleplaner skal ifølge Miljømålsloven være godkendt senest den 20. april 2017. Du kan se mere om Natura 2000 i Viborg Kommune her og på landsplan her (eksternt link til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Herunder kan du følge med i processen og status for den politiske behandling af de kommunale handleplaner for Viborg Kommune.

Forslag til de otte handleplaner:

 • Godkendelse: Blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget på deres møde den 29. september 2016, på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. oktober 2016 og på Byrådets møde den 26. oktober 2016.
 • Offentlig høringsperiode (mindst otte uger): Torsdag den 20. oktober - torsdag den 15. december 2016.
 • Miljøvurderinger: Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Begrundelsen for afgørelserne fremgår af de enkelte planer. Der kunne klages over afgørelserne inden fire uger, dvs. inden torsdag den 17. november 2016. Du kan finde klagevejledningen her. Der indkom ingen klager inden fristen. 
 • Modtagne høringssvar: De modtagne høringssvar til hver enkelt handleplan vil kunne ses under hver handleplan i fanen 'Høringssvar'. Alle bemærkningerne vil komme til at indgå i Byrådets behandling og godkendelse af de endelige planer. De, der har indsendt høringssvar, vil få individuelle svar tilbage.

De otte handleplaner inkl. resultatet af den offentlige høring:

 • Klima- og Miljøudvalget: Forventes behandlet på møde i februar/marts 2017.
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget: Forventes behandlet på møde i marts/april 2017.
 • Byrådet: Forventes behandlet og godkendt på møde inden den 20. april 2017.
 • Annoncering af godkendelsen af planerne: Senest den 20. april 2017. 
 • Klageperiode (mindst 8 uger): Formentligt den 20. april 2017 - den 15. juni 2017.
 • Udløbet af klageperioden: Formentligt den 15. juni 2017. 
 • Implementering af de otte handleplaner: Fra juni 2017 og frem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. generation af naturplanerne
I forbindelse med 1. generation af naturplanerne godkendte Viborg Byråd på deres møde onsdag den 21. november 2012 (punkt 15) - otte naturhandleplaner for Viborg Kommune.

Her kan du se pdf-udgaver af de otte gældende 1. generation af handleplanerne:

Sidst opdateret: 19.11.2016