Mose, hede og andre arealer

Kobjælde fra Ulbjerg Klint

Beskyttelse af naturen i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Beskyttelse af naturen
Beskyttelsen af naturen og landskabet er reguleret af bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Desuden gælder reglerne for international beskyttelse.

Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelseslovens §3 har til formål at beskytte dyr og planter samt deres levesteder. Loven regulerer derudover landskabelige værdier, kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen.

Arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven, er bl.a.:

  • Søer
  • Moser
  • Heder
  • Overdrev
  • Enge
  • Vandløb

Her kan du finde links til relevante sider, som vedrører Naturbeskyttelsesloven:

 

Links                                                    Links
Naturbeskyttelsesloven Arealinformation
Fugle og Natur Miljøportal, Damarks naturdata

 

   
    
    
   

Sidst opdateret: 21.04.2017