Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

VVM-afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af boring til vanding af landbrugsafgrøder samt fornyelse af tilladelse til vanding ved Høgildvej 25, 7470 Karup.

VVM-afgørelse

Klagefrist den 22. marts 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

__________________________________________________________________________________ 

Høring - Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup - Vridsted
Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup - Vridsted sendes i offentlig høring. Indsatsplanen omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til Sjørup Vandværk og til Vridsted Vandværk.

 • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 21 december 2016
 • Offentliggjort: Mandag den 30. januar 2017
 • Høringsfrist: Mandag den 24. april 2017.

Skriftlige bemærkninger til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted skal indsendes som brev til:
Viborg Kommune, Natur & Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, eller som e-mail til: naturogvand@viborg.dk

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk
__________________________________________________________________________________

Høring

 • Indsatsplan for Ulbjerg Vandværk
 • Indsatsplan for Bjerregrav Vandværk
 • Indsatsplan for Møldrup Vandværk
 • Indsatsplan for Hvam Vandværk
 • Indsatsplan for Låstrup-Nr. Rind Vandværk
 • Indsatsplan for Sundstrup Vandværk
 • Indsatsplan for Klejtrup Vandværk
 • Indsatsplan for Roum Vandværk
 • Indsatsplan for Lynderup Vandværk

Forslag til Indsatsplan for Ulbjerg, Bjerregrav, Møldrup, Hvam, Låstrup-Nr. Rind, Sundstrup, Klejtrup, Roum og Lynderup vandværker sendes i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til vandværket.

 • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 25 januar 2017
 • Offentliggjort: Mandag den 30. januar 2017
 • Høringsfrist: Mandag den 24. april 2017.

Du kan afgive dit høringssvar til indsatsplanen direkte på indsatsplanens hjemmeside. Links til indsatsplanernes hjemmesider kan ses her  
Benyt funktionen ”din kommentar” i indsatsplanen.

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk

Sidst opdateret: 21.02.2017