Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Høring - Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022


Forslag til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 med tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring.

 

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 er en præcisering af retningslinjerne for etablering af erstatningsboringer og en justering i formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke-almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme.

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 31. august 2017

Offentliggjort: 4. september 2017
Høringsfrist:
30. oktober 2017

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget med tilhørende miljøvurderingsrapport direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Johan Ottesen, 8787 5612, joo@viborg.dk

______________________________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 25. august 2017 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Egedal 9, 8800 Viborg . Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til indvinding af vand til vanding.

Tilladelse til  indvinding af vand til vanding, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort
Anmelderskema

Klagefrist den 25. september 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til drift ved eksportstald samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 17. august 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til vask af stalde og lastbiler ved eksportstald Holstebrovej 121, 8800 Viborg . Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til indvinding af vaskevand til drift.

Tilladelse til  indvinding af vaskevand til drift af eksportstald, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort
Anmelderskema

 Klagefrist den 14. september 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 12.09.2017