Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til etablering af boringer til grundvandskøling samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 20. april 2017 meddelt tilladelse til etablering af boringer i forbindelse med etablering af grundvandskøleanlæg (ATES) for Bjerringbro Varmeværk. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af boringer til grundvandskøleanlæg for Bjerringbro Varmeværk.

Tilladelse til etablering af grundvandskøleanlæg
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 18. maj 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til vandindvinding samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 4. april 2017 meddelt tilladelse til vandindvinding på kildepladsen for Tindbæk Vandværk. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til vandindvinding for Tindbæk Vandværk.

Tilladelse til vandindvinding
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 2. maj 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

__________________________________________________________________________________ 

Høring - Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup - Vridsted
Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup - Vridsted sendes i offentlig høring. Indsatsplanen omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til Sjørup Vandværk og til Vridsted Vandværk.

 • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 21 december 2016
 • Offentliggjort: Mandag den 30. januar 2017
 • Høringsfrist: Mandag den 24. april 2017.

Skriftlige bemærkninger til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Sjørup – Vridsted skal indsendes som brev til:
Viborg Kommune, Natur & Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, eller som e-mail til: naturogvand@viborg.dk

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk
__________________________________________________________________________________

Høring

 • Indsatsplan for Ulbjerg Vandværk
 • Indsatsplan for Bjerregrav Vandværk
 • Indsatsplan for Møldrup Vandværk
 • Indsatsplan for Hvam Vandværk
 • Indsatsplan for Låstrup-Nr. Rind Vandværk
 • Indsatsplan for Sundstrup Vandværk
 • Indsatsplan for Klejtrup Vandværk
 • Indsatsplan for Roum Vandværk
 • Indsatsplan for Lynderup Vandværk

Forslag til Indsatsplan for Ulbjerg, Bjerregrav, Møldrup, Hvam, Låstrup-Nr. Rind, Sundstrup, Klejtrup, Roum og Lynderup vandværker sendes i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til vandværket.

 • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 25 januar 2017
 • Offentliggjort: Mandag den 30. januar 2017
 • Høringsfrist: Mandag den 24. april 2017.

Du kan afgive dit høringssvar til indsatsplanen direkte på indsatsplanens hjemmeside. Links til indsatsplanernes hjemmesider kan ses her  
Benyt funktionen ”din kommentar” i indsatsplanen.

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk

Sidst opdateret: 20.04.2017