Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 15. maj 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Tostrupvej 66, 8800 Viborg. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af eksisterende tilladelse til vanding.

Tilladelse til vanding, VVM afgørelse

Klagefrist den 13. juni 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________
Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 11. maj 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Rørgårdsvej 5, 7470 Karup. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af eksisterende tilladelse til vanding.

Tilladelse til vanding, VVM afgørelse
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 8. juni 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 11. maj 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Åhusevej 16, 7470 Karup. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af eksisterende tilladelse til vanding.

Tilladelse til vanding, VVM afgørelse
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 6. juni 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 9. maj 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Karmark Møllevej 2, 8850 Bjerringbro. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af eksisterende tilladelse til vanding.

Tilladelse til vanding, VVM afgørelse
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 6. juni 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til etablering af boringer til grundvandskøling samt VVM-afgørelse

Viborg Kommune har den 20. april 2017 meddelt tilladelse til etablering af boringer i forbindelse med etablering af grundvandskøleanlæg (ATES) for Bjerringbro Varmeværk. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med etablering af boringer til grundvandskøleanlæg for Bjerringbro Varmeværk.

Tilladelse til etablering af grundvandskøleanlæg
VVM-anmelderskema

Klagefrist den 18. maj 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Høring - Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Syd-området

Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Syd-området sendes i offentlig høring.

  • Indsatsplan for Almind Kirkeby Vandværk
  • Indsatsplan for Almind Hede Vandværk
  • Indsatsplan for Bruunshåb Vandværk
  • Indsatsplan for Skelhøje Vandværk

Forslag til Indsatsplan for Almind Kirkeby, Almind Hede, Bruunshåb og Skelhøje vandværker sendes i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til vandværket.

  • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 19 april 2017
  • Offentliggjort: fredag den 5. maj 2017
  • Høringsfrist: Mandag den 31. juli 2017.

Du kan afgive dit høringssvar til indsatsplanen direkte på indsatsplanens hjemmeside. Links til indsatsplanernes hjemmesider kan ses her  
Benyt funktionen ”din kommentar” i indsatsplanen.

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk

Sidst opdateret: 15.05.2017