Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 7. juli 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Grønkær Vandværk, Feldingbjergvej 10, 7850 Stoholm. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 4. august 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 6. juli 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Jegstrup Vandværk, Jegstrupvej vest 132, 8800 Viborg. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 3. august 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 6. juli 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Holtbak Vandværk, Nørreåvej 25, 8830 Tjele. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 3. august 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 5. juli 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Vandværk Bisballevej 42, Bisballevej 42, 8800 Viborg. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 2. august 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

___________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 29. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Bjerring Sydlige Vandværk, Bjerring Hede 27, 8850 Bjerringbro. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt

 Klagefrist den 27. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

__________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 29. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Holmgård Mark Vandværk, Herredsvejen 59, 9632 Møldrup. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning til vandværket.

Tilladelse til  indvinding af vand til alm. vandforsyning, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt

Klagefrist den 27. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

_________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 28. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Trekronervej Vandværk, Trekronervej 4, 8832 Skals. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til alm. vandforsyning.

Tilladelse til vanding, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 26. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 27. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Vandværket Skovvej 32, 8832 Skals. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til Vandværket.

Tilladelse til vanding, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 26. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

_________________________________________________________________________________

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring for Fly Vandværk samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 26. juni 2017 meddelt tilladelse til etablering af undersøgelsesboring for Fly vandværk i forbindelse med etablering af ny kildeplads. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med etablering af en kildeplads for Vandværket.

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboringer, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt 
Anmelderskema
Oversigtskort

Klagefrist den 24. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

_________________________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 23. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Sdr. Borup Vandværk, Låstrupvej 61, 8832 Skals. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til Vandværket.

Tilladelse til vanding, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

Klagefrist den 21. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

_____________________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 21. juni 2017 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for Trekroner Vandværk, Tjelevej 43, 8830 Tjele. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til Vandværket.

Tilladelse til vanding, afgørelse ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort

 Klagefrist den 20. juli 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

______________________________________________________________________

Høring - Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Syd-området

Forslag til Indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand Viborg Syd-området sendes i offentlig høring.

  • Indsatsplan for Almind Kirkeby Vandværk
  • Indsatsplan for Almind Hede Vandværk
  • Indsatsplan for Bruunshåb Vandværk
  • Indsatsplan for Skelhøje Vandværk

Forslag til Indsatsplan for Almind Kirkeby, Almind Hede, Bruunshåb og Skelhøje vandværker sendes i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandet til vandværket.

  • Vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag d. 19 april 2017
  • Offentliggjort: fredag den 5. maj 2017
  • Høringsfrist: Mandag den 31. juli 2017.

Du kan afgive dit høringssvar til indsatsplanen direkte på indsatsplanens hjemmeside. Links til indsatsplanernes hjemmesider kan ses her  
Benyt funktionen ”din kommentar” i indsatsplanen.

Kontaktpersoner: 
Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5620, e-mail: rg@viborg.dk

Sidst opdateret: 07.07.2017