Ny kontanthjælpslov

Nye ydelser fra 1. januar 2014
Fra 1. januar 2014 kommer der nye ydelser og satser for unge under 30 år. 

Er du under 30 år uden uddannelse får du uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet for kontanthjælp.

Er du under 30 år og har en uddannelse modtager du fortsat kontanthjælp, men på niveau med SU. I de perioder, hvor du deltager i aktive tilbud, får du et aktivitetspålæg, så du fastholder en samlet ydelse, der svarer til den nuværende kontanthjælpssats.

Her på siden kan du læse mere om hvilken betydning, den nye kontanthjælpslov har for dig. Er du i tvivl om din ydelse pr. 1. januar 2014, så kontant ydelseskontoret, som vil hjælpe dig med at udregne din ydelse.

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse

Hvis du er under 30 år og har en uddannelse

Hvis du er 30 år eller derover

Gensidig forsørgelsespligt

Sidst opdateret: 29.07.2014