Kontanthjælpsansøger

Undgå kø på Ydelseskontoret, hvis du skal ansøge om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
Brug den digitale løsning her på siden.

Krav om lovligt ophold og en social begivenhed
Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller  integrationsydelse kan ydes til personer der lovligt har ophold i landet og har været udsat for en social begivenhed – eksempelvis arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør. Det er en betingelse at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Gensidig forsørgerpligt
Er du gift eller samlevende gælder reglerne om gensidig forsørgerpligt. Det vil sige, at din ægtefælle/samlever kan have pligt til at forsørge dig.

Registrering i Jobcenter Viborg
Er du registreret i Jobcenter Viborg som kontanthjælpsansøger ?

Det er meget vigtigt, at du bliver registreret i Jobcenter Viborg som ansøger til en forsørgelsesydelse. Du er tidligst berettiget til at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse fra den dag du bliver registreret i Jobcenteret.

Registrering inden to arbejdsdag
Hvis du ikke er registreret i Jobcenteret indenfor to arbejdsdage, vil din ansøgning blive returneret.

Har du tidligere modtaget sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse eller andet, skal du også registreres på ny i Jobcenter Viborg.

Dokumentation vedlægges ansøgningen!
For at Ydelseskontoret kan behandle din digitale ansøgning, skal du vedlægge den nødvendige dokumentation. Er dokumentationen ikke vedlagt, eller fremsendt indenfor 10 dage vil din ansøgning  blive returneret.

Brug den digitale løsning.

Sidst opdateret: 31.01.2017