Pulje til landsbyfornyelse

Fjordvej 2

Viborg Kommune har sammen med andre kommuner, fået penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at give tilskud til istandsættelse eller nedrivning i mindre byer og landområder.

Formålet med puljen er at skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne. Midlerne kan bruges til istandsættelse af nedslidte boliger eller nedrivning af faldefærdige bygninger. For 2017 vil der være ansøgningsfrist den 16. august 2017. Puljen er finansieret via statslige midler og medfinansieret af Viborg Kommune.

Puljen bygger på frivillighed. Det betyder, at ejeren skal være ansøger til ”Pulje til Landsbyfornyelse”.

Sidst opdateret: 22.06.2017