Puljen til Landsbyfornyelse

Landsbyfornyelse

Den nuværende pulje til landsbyfornyelse (pulje til landsbyfornyelse 2015) er opbrugt.

Ny pulje
Der er også en pulje til landsbyfornyelse for 2016 og 2017. Staten har dog tildelt kommunerne en betydelig mindre økonomisk ramme end de foregående år.

På grund af den mindre økonomiske ramme, er Kommunen pt. ved at udarbejde ansøgningskriterier for puljens anvendelse i Viborg Kommune - både så vidt angår ansøgningsfrist og tildeling af midlerne.

Frist og procedure vil blive udmeldt på denne side omkring medio maj 2017 og vi forventer at ansøgningsfristen til puljen vil blive den 1. august 2017.

Principper
Der er visse principper, som skal opnås i en ansøgning. Principperne gælder for ejendomme i alle landsbyer med undtagelse af Bjerringbro og Viborg. En række principper gælder også for ejendomme i det åbne land.

Ansøgningsskema og kriterier bliver lagt på hjemmesiden medio maj.

Der kan søges om økonomisk støtte til:

  • Renovering af tag og facader ved nedslidte private udlejningsejendomme fra før 1960
  • Renovering af tag og facader ved nedslidte ejer- og andelsboliger fra før 1960
  • Nedrivning af nedslidte boliger
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger i landsbyer
  • Renovering af erhvervsbygninger fra før 1960 der indeholder både erhverv og boliger
  • Ombygning af erhverv til udlejning efter nøje forudgående vurdering
  • Forbedring af klimaskærm og tilgængelighed ved indgangsparti ved forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme i landsbyer
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme i landsbyer med henblik på nedrivning.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt en vejledning og informationsfolder

 

VIGTIGT - for at opnå støtte, må arbejdet ikke være igangsat!

Sidst opdateret: 20.04.2017