By- og områdefornyelse

Kvols

Viborg Kommune gennemfører en række projekter om områdefornyelse og støtter byfornyelse i mindre byer

Pulje til Landsbyfornyelse
Puljen til Landsbyfornyelse er genåbnet og der kan søges indtil 16. august 2017. Læs om puljen.

Byforskønnelse mindre byer
Puljen til Byforskønnelse mindre byer er genåbnet og der kan søges indtil den 15. september 2017. Læs om puljen.

Støtte til vedligeholdelse af arealer
Der er i 2016 meddelt 11 borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer et lokalområde støtte til indkøb af materiel til brug for drift og vedligeholdelse af arealer der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Læs om puljen.

Støtte til renovering af tag og facader for private bevaringsværdige udlejningsejendomme i Bjerringbro og Viborg
For retningslinjer og krav for at søge om støtte, se boksen "yderligere oplysninger".

Områdefornyelser
Ørum
Er endelig afsluttet i 2014.

Vammen
Er endelig afsluttet i 2015.  

Karup
Anlæg af 1. etape er sat i gang i foråret 2016 og forventes afsluttet i september måned 2016.

Møldrup og Stoholm
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i de 2 byer. Der vil i løbet af 2016 blive gennemført skitseprojektering og gennemført enkelte mindre delprojekter.

Rødkærsbro
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Rødkærsbro. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Viborg
Der er meddelt reservation af støtte til Viborg Baneby. Der vil inden 1. marts 2017 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Klejtrup
Der er godkendt program og givet endelig tilsagn om støtte til at gennemføre områdefornyelsesprojekter i Klejtrup. Der vil i løbet af 2017 opstarte skitseprojektering og gennemførelsen vil ske over den næste 5 år.

Fjordklyngen
Der er meddelt reservation af støtte. Der vil inden 1. april 2018 blive godkendt program og søgt om endelig tilsagn om støtte.

Sidst opdateret: 22.06.2017