Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø

Viborg Kommune udarbejder en plan for udviklingen af Nørresø og Søndersø i Viborg.

Udviklingsplanen skal anvise, hvordan søernes potentiale for oplevelser og aktiviteter kan udfoldes - med afsæt i og med respekt for naturen. Udviklingsplanen skal fungere som en langsigtet, robust ramme om udviklingen og består af vision, rammer og et idékatalog med forslag til udviklingen af søerne.

Læs mere om projektet her 

Byrådet har den 21. december 2016 besluttet at sende planforslaget i høring i 4 uger.
Bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget skal være modtaget
senest den 1. februar 2017.

Borgermøde
Godt 100 borgere deltog i et møde om planforslaget den 17. januar 2017.

Kontaktperson
Helle Gravesen 87 87 86 33

Sidst opdateret: 03.02.2017