Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 191 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

En indledende planlægning er startet op, men forventes at strække sig nogle år frem.

Hovedanvendelsen forventes af være boliger.

Et forslag til en helhedsplan kommer i høring medio 2017.

Politisk beslutninger
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)
Helhedsplan igangsat - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016 (sag nr. 19)

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Gode links om Taphede

Sidst opdateret: 09.02.2017