Taphede

Ortofoto over Taphede

Taphede - byudviklingsområde øst for Viborg by.

Byrådet har besluttet at den langsigtede byudvikling omkring Viborg by skal ske i Taphede, øst for Viborg by. Området er ca. 191 ha og ligger mellem Randersvej og Tapdrup og øst for Spangsdal mod Taphedevej.

Helhedsplan i høring
Et forslag til en helhedsplan har været i høring fra den 29. juni til den 6. september 2017.
Kommunen har modtaget 18 bemærkninger til planforslaget, som forventes forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. oktober 2017.

Borgermøde

Se materiale fra borgermøde den 14. august 2017.

Find helhedsplanen som pdf i den grå boks "Helhedsplan".

Forventes vedtaget
Helhedsplanen forventes vedtaget ultimo 2017. Herefter kan kommune- og lokalplanlægning af områdets første etape startes op.

Politisk beslutninger
Forslag til helhedsplan -
Byrådet 21. juni 2017 (sag nr. 5)
Værdi- og Potentialekatalog for Taphede - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2017 (sag nr. 2)
Helhedsplan igangsat - 
Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. august 2016 (sag nr. 19)

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Gode links om Taphede

Sidst opdateret: 09.09.2017