Helhedsplan Domkirkekvarteret

Domkirkekvarteret

En ny samlet fortælling om den dramatiske Danmarkshistorie i Viborg
Domkirkekvarteret i Viborg har med de enestående kvaliteter og sin historiske betydning et åbenlyst udviklingspotentiale.

Visionen - et kulturelt kraftcenter
De mange aktører i Domkirkekvarteret har sammen sat sig et mål om at etablere et kulturelt kraftcenter. Dette skal ske ved at samle områdets seværdigheder til én fælles attraktion på internationalt niveau. Målet er at etablere en samlet attraktion, der ligger blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark.

Se videofilm
Mød aktørerne og hør dem fortælle om baggrund og visioner.

Fælles præsentationsmateriale
Visionen for udvikling af Domkirkekvarteret, de enkelte projekter og deres aktører er samlet i en fælles præsentation kaldet Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg. Præsentationen giver et billede af potentialet i Domkirkekvarteret og fungerer blandt andet som grundlag for at søge fondsmidler til realisering af helhedsplanen.

Realisering
Realiseringen af Vision Helhedsplan for Domkirkekvarteret i Viborg er et langsigtet arbejde. Målet er at færdiggøre projekterne i fællesskab til Reformationsjubilæet i 2026.

Borgermøde
Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde onsdag den 8. februar 2017 på Sognegården. Her fortalte aktørerne om den samlede plan og vision for Domkirkekvarteret og præsenterede de enkelte delprojekter.

De mange fremmødte deltog efter præsentationen i en workshop. På gule lapper blev der skrevet ris og ros, samt forslag til den videre udvikling af Domkirkekvarteret.

Se de mange bemærkninger og idéer. (pdf)

Politisk behandling
Byrådet har behandlet planen på mødet den 23. november 2016.

Sidst opdateret: 19.09.2017