Strukturplan

Billede fra Strukturplanen - Viborg Syd

Byrådet vedtog den 21. december 2011 en overordnet plan for Viborg Syd

Planens indhold

Denne strukturplan fastlægger de overordnede linjer for området. Punkterne herunder er blandt andre en del af planen.

 - Områder til bebyggelse
 - Grønne områder
 - Veje og stier
 - Tætheder/boligtyper
 - Etager

Strukturplanen er udarbejdet i samarbede med Møller & Grønborg Arkitekter og Rambøll A/S

Nyttige links

Sidst opdateret: 20.09.2015