Baggrund

Illustration over området i etaper

Arnbjerg er et bakkedrag, der ligger mellem Søndersø og Århusvej. Midt i området er en god sti (Nørreåstien) til Viborg By mod vest og Bruunshåb mod øst

Lokalplan for 1. etape er i gang

Lokalplan for det gule område på billedet herover blev vedtaget af Viborg Byråd den 3. september 2014 (sag nr. 27).

Helhedsplan

Byrådet vedtog i 2009, at udarbejde en overordnet plan for samspillet mellem landskab og by inden opstart af lokalplaner. En helhedsplan for et større område blev vedtaget i december 2011 - Strukturplan Viborg Syd.

Behov

Generelt flytter mange i Danmark fra land til by. Samtidig lever vi længere, og vi bor færre i husstanden. Det medfører behov for nye boliger.
I Viborg By er der i perioden 2002 - 2012 bygget ca. 400 boliger pr. år. Viborg Kommunes befolkningsprognose forudser, at der bygges ca. 60 boliger pr. år i Arnbjerg. Samtidig omdannes et centralt areal ved Viborg Station - Viborg Baneby.
Danske Byggeri forventer, at der bliver behov for ca. 2.000 nye boliger i Viborg By i 2020.
Til højre for er der link til diverse planer.

Sidst opdateret: 02.11.2016