Lokalplan nr. 479

Lokalplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Forslag til lokaplan nr. 479 - Centerområde mellem Falkevej og Indre Ringvej i Viborg

Vedtaget af Byrådet onsdag den 21. juni 2017
Offentliggjort: Torsdag den 22. juni 2017
Høringsfrist: Onsdag den 16. august 2017

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde tirsdag den 27. juni 2017 kl. 17.00 - 19.00 i Multisalen på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se forslag til lokalplan nr. 479 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 25. 

Sidst opdateret: 05.09.2017