Lokalplan nr. 477

Arnbjerg

Forslag til lokalplan nr. 477 - Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd

Vedtaget af Byrådet den 30. august 2017
Offentliggjort: Torsdag den 31. august 2017
Høringsfrist: Onsdag den 27. september 2017

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 27. september 2017. De skal sendes til plan@viborg.dk

Miljøvurdering
Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport.

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Janne Berg 87 87 86 22

Se forslag til lokalplan nr. 477 inkl. miljørapport (pdf)
Se Byrådets vedtagelse. Sag nr. 28.

 

Sidst opdateret: 05.09.2017