Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452 - Erhvervs- og centerområde i Viborgs Nordvestlige bydel

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 30. august 2017
Offentliggjort: Torsdag den 7. september 2017
Høringsfrist: Onsdag den 20. september 2017

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Anders Juul Jellesen 92 44 34 39 (konsulent)

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 452 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 2.

 

Sidst opdateret: 21.09.2017