Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164 - Boligområde ved Bellisvej/Brovej/ Søndermarksvej - omdannelse

Vedtaget af Teknisk Udvalg den 30. august 2017
Offentliggjort: Torsdag den 7. september 2017
Høringsfrist: Onsdag den 4. oktober 2017

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 4. oktober 2017. De skal sendes til plan@viborg.dk

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Janne Berg 87 87 86 22

Se forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 164 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 1.

 

Sidst opdateret: 07.09.2017