Lokalplan nr. 476

Område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg

Forslag til lokaplan nr. 476 - Område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg

Vedtaget af Teknisk Udvalg onsdag den 2. marts 2017
Offentliggjort: Mandag den 6. marts 2017
Høringsfrist: Søndag den 30. april 2017

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling.

Miljøvurdering
Byrådet har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse. Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Byrådets afgørelse. Se klagevejledning

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Ricco Bødker Andersen 87 87 86 44

Se forslag til lokalplan nr. 476 (pdf).
Se Teknisk Udvalgs vedtagelse. Sag nr. 3.

 

Sidst opdateret: 04.05.2017