Tingvej i Viborg

Lokalplan nr. 481 - Tingvej

Ny planlægning for Tingvej i Viborg

FORDEBAT
Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et centerområde ved Tingvej i Viborg og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

Formålet med planen er at give mulighed for at realisere et projekt for  Viborg Sport & Event. Projektet består af en ny fælles foyer, ombygning af Tinghallen, ny bygning til Paletten, omlægning af Tingvej og en gangbro med forbindelse til Stadionkomplekset. Endvidere ønskes  der mulighed for at opføre et hotel i op til 12 etager.

Offentliggjort: Mandag den 20 februar 2017
Høringsfrist: Søndag den 19. marts 2017

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling


Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde torsdag den 9. marts 2017 kl. 17.00 i Salen på borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7 i Viborg.

Kontaktperson
Anja Lena Jensen 8787 8628

Se debatoplæg (pdf)

Politiske beslutninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2017 (sag nr. 6)

 

Sidst opdateret: 28.03.2017