Kommuneplantillæg nr. 24

Kommuneplantillæg nr. 24 - Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte

Vedtaget af Byrådet den 23. september 2015
Offentliggjort: Torsdag den 8. oktober 2015
Klagefrist: 4 uger fra offentliggørelse

Kontaktperson
Mette H. Hummelshøj 87 87 86 39

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se Byrådets vedtagelse. Punkt 8

Kommuneplantillægget er vedtaget til kommuneplanen 2013 - 2025.

Sidst opdateret: 20.03.2017