Kommuneplantillæg nr. 72

Engvej i Tapdrup

Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 - Rammebestemmelser for Engvej i Tapdrup

Vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. april 2017
Offentliggjort: Torsdag den 6. april 2017
Høringsfrist: Onsdag den 3. maj 2017

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslaget skal være modtaget senest onsdag den 3. maj 2017. De skal sendes til plan@viborg.dk

Borgermøde
Der afholdes ikke borgermøde

Kontaktperson
Anette Vinther 87 87 86 23

Se kommuneplantillæg (pdf)
Se Økonomi - og Erhvervsudvalgets vedtagelse. Sag nr. 9.

 

Sidst opdateret: 05.04.2017