Kommune- og lokalplanlægning

Aktuelt netop nu

Her kan du se planer og projekter, der er i offentlig høring. Du kan desuden finde planer, som er vedtaget for nyligt.
Når høringsfase eller offentlighedsfase er afsluttet, kan planen findes under menupunkterne til venstre.

 • Billede af børnehaven Sol O Mio

  Solvænget i Frederiks

  Lokalplan nr. 471 og kommuneplantillæg nr. 62 - Område til børnehave

 • Lokalplan nr. 468

  Morvillesvej i Viborg

  Lokalplan nr. 468 og kommuneplantillæg nr. 60 - Boligområde

 • Karup Kartoffelmelfabrik

  Karup J

  Udvidelse af erhvervsområde ved Åhusevej.

 • Område til centerformål syd for Marsk Stigs Vej i Viborg

  Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 476 - Centerformål ved Marsk Stigs Vej

 • Lokalplan nr. 481 - Tingvej

  Viborg

  Ny planlægning for Tingvej

 • Bjerring Mølle - Lokalplan nr. 451

  Bjerringbro

  Forslag til lokalplan nr. 451 og kommuneplantillæg nr. 48 - Centerområde ved Vestergade

 • Kommuneplan 2017 - Kom med dine bemærkninger

  Forslag

  Forslag til kommuneplan 2017-2029 er i 8 ugers høring

Sidst opdateret: 06.11.2015