PPL

PPL

PPL står for pædagogisk praksis og læring, og er en samlet enhed. Der er flere faggrupper samlet - Psykologer, talehørekonsulenter, fys/ergoterapeuter, flersprogskonsulenter, sprogkonsulenter, læringskonsulenter, ressourcepædagoger og fraværskonsulenter.

PPL er en enhed for tværgående indsatser 0-18 år, som skal fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber.

PPL har til formål at understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at skabe fællesskaber, hvor alle børn indgår.

PPL arbejder med tidlig og forebyggende indsats og sikrer sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed.

Sådan henvender du dig til PPL

Sidst opdateret: 22.09.2017